Spiritueel therapeute

Marijke Espeel


Wanneer mij raadplegen ?

Je Bent op zoek naar je ware zelf.

Je WARE ZELF of je authentieke zelf is wie je bent zonder belemmeringen, overtuigingen of beschermde muren die je om jezelf hebt gebouwd en zo te komen tot wie je echt bent. Authentieke mensen doen dat wat zij vinden dat goed is en laten hun diep gevoel bepalen wat hun juiste keuze is , niet hun gedachten. Ze zijn wie ze zijn en maken zich niet druk over wat anderen over zich denken. Wanneer je leven niet afgestemd is op je ware gevoel dan mag je nog zoveel bereiken echter zal je zich nog niet optimaal voelen omdat het je eigen zijn niet weerspiegelt. Alles begint dus met eerst in ware liefde bij jezelf thuis te komen.

Je zit met bepaalde blokkades in je leven en je weet niet hoe je verder moet.

De blokkades waar we mee te maken hebben zijn vaak energetisch van aard. De mens heeft naast zijn fysieke lichaam ook een energetisch lichaam. Dit lichaam is aanwezig als een soort blauwdruk waarin onze levensenergie aanwezig is , onze ziel, onze chakra's, allerlei energiekanalen, ons gevoelsmens, onze emoties, eigenlijk alles wat met energie te maken heeft. Veel blokkades maken we zelf aan als we in ons leven iets emotioneels of traumatisch meemaken. Traumatische gebeurtenissen worden door ons overlevingsmechanisme al snel onderdrukt zodat we het niet meer herinneren en het in ons onderbewuste terecht komt. Blokkades in ons energetisch lichaam zorgen ervoor dat je levensenergie niet goed kan stromen en dat dit een effect heeft op je lichaam en geest. Gelukkig is ons lichaam heel wijs en wacht het op het moment wanneer wij wel in staat zijn om deze blokkades zelf te gaan opruimen. Dan komen ook de klachten in beeld. Deze klachten zijn dan juist een heel positief signaal van ons lichaam ook al voelt dat niet zo. Alleen op deze manier worden we ervan bewust dat we uit balans zijn. Door energetische blokkades op te ruimen kunnen we juist weer in balans komen.

Je de kwaliteit van je leven wenst te verbeteren.

De kernvragen zijn : ben ik gelukkig ?

  • evolueer ik of blijf ik stil staan ?
  • leef ik mijn eigen leven of staat het in teken van anderen ?
  • leef ik nu of in het verleden of in de toekomst ?
  • ...
Soms is loslaten veel krachtiger dan verdedigen of vasthouden

Ons ego bepaalt bij de meeste mensen wie we zijn en dus ook in grote mate onze levenskwaliteit. Het ego is een resultaat van ons eigen denken , een kader van waarden, normen, regels, overtuigingen, ervaringen waaraan we onze waarneming toetsen. Zo onderscheiden we en geven we betekenis. Het ego belet ons contact te maken met onze ware zelf met ons dieper weten of intuïtie. Het ego doet jou geloven dat hij een muur of masker kan bouwen waar jij door wordt beschermd . Helaas dat is een illusie. Door het spirituele pad te bewandelen krijgt het ego minder en minder grip en kun je meer en meer intuïtief leven. Ons lichaam , onze geest en ziel moeten op een harmonieuze manier met elkaar in verbinding staan.

Je weet en voelt dat er meer is dan het zichtbare maar je kan er niet zo goed mee omgaan.

Voor vele mensen geldt dat ze moeite hebben met bepalen van hun levensdoel . Zoekende en zaken uitproberend , kan het een gevoel van leegte geven . Dit gevoel kan aanhouden zolang je die leegte niet ingevuld krijgt. De herkenning kan een eerste stap zijn. Een stap die omvat dat er meer is dan enkel de materiële zaken. Bovendien een stap die je laat herkennen dat je meer weet dan je kunt weten. Of dat nu een ingeving is over iets wat later zo blijkt te zijn , een onderbuikgevoel dat je exact aangeeft wat er gaat gebeuren of je wijze van communiceren met anderen – zonder concrete woorden – dat aanzet tot verandering. Met die intentie en focus kan je meer dan je denkt . Je kunt het zien als iets wat zich tijdens het leven ontvouwt en waar je als vanzelfsprekend invulling aangeeft . .Je kunt niet aangeven waarom je een bepaald pad inslaat maar je doet het toch omdat het een heel goed gevoel heeft soms meerdere obstakels trotserend .

Je een Hoogsensitief persoon bent.

Verschil tussen hooggevoelig en hoogsensitief : Wat is hooggevoelig?
Hooggevoeligheid is een (over-)emotionele reactie. Het is een soort alarm van het zenuwstelsel dat het even te veel geweest is. Als de stress zich opstapelt kan iedereen emotioneler reageren. Je kan niets meer verdragen. Je weent om het minste of irriteert je aan alles en iedereen
Wat is hoogsensitief (HSP)?
Hoogsensitiviteit is een aangeboren persoonlijkheidskenmerk. Hoogsensitieve personen (HSP’s), hebben een gevoelig(er) zenuwstelsel wat je zou kunnen zien als fijne antennes. Bij HSP ( hoogsensitieve ) mensen zie je vaak dat eerst de hogere chakra’s zich meer ontwikkelen. Bij het openen van de hogere chakra’s ( hartchakra , keel , derde oog en kruinchakra ) ga je meer open , je verruimt je bewustzijn , je wordt gevoeliger voor energieën , je ontvangt inzichten , doorziet meer , je intuïtie versterkt. Je gaat zich steeds veiliger voelen bij deze chakra’s. Toch kun je nog het gevoel hebben dat je niet thuis gekomen bent. Als je al veel spirituele ontwikkeling hebt gedaan en merkt dat patronen niet veranderen dan komt dit vaak door gebrek aan ontwikkeling van je onderste chakra’s. De enige echte oplossing hiervoor is het opnieuw aangaan van werkelijk diep voelen. Het oordeelloos ervaren van je gevoel en werkelijk aanwezig zijn kan eerst heel lastig zijn voor hoogsensitieve mensen. Je mind komt er als snel tussen. Die laat je misschien geloven dat je je gevoel al heel goed kunt ervaren of dat het je allemaal toch niet gaat lukken. Zo is er dan steeds een meekijker en denker die de controle willen houden. Werkelijk aanwezig zijn is de controle loslaten , er mag zijn wat er is. Dan ontstaat er meer universele liefde in jezelf. Wanneer je nu gedurende de dag en misschien nacht nog veel gedachten in je hoofd hebt over jezelf , anderen en het leven dan betekent dit maar een ding : dat het in je onderste chakra’s nog heel onveilig is. Het is voor de meeste hoogsensitieve mensen dan ook niet direct mogelijk om het dieper gaande gevoel en kwetsbaarheid van de onderste chakra’s toe te laten , zonder dit te veroordelen. Daardoor is het belangrijk je emotionele en karmische lagen van het onbewuste te helen en zo ervaringen uit je kindertijd en vorige levens te overschrijven. Je gaat weer functioneren vanuit je diepere gevoel. De antennes die je hebt ontwikkeld om op jezelf te passen hoef je niet meer in te zetten. Deze antennes raken gericht op jezelf en vervullen jou met het licht van je eigen essentie. Er ontstaat meer vitale levensenergie , focus , gerichtheid , creatiekracht , vrij van angst en meer liefde.

Gedicht : “ Toen ik van mezelf begon te houden “

Toen ik van mezelf begon te houden , begreep ik dat ik altijd en bij elke gelegenheid op het juiste moment en op de juiste plaats ben en dat alles gebeurt , goed is. Sindsdien heb ik rust en weet ik : dat is vertrouwen. Toen ik van mezelf begon te houden , begreep ik dat emotionele pijn en lijden slechts signalen zijn dat ik niet volgens mijn eigen waarheid leef. Nu weet ik : dat is authenticiteit. Toen ik van mezelf begon te houden , begreep ik hoeveel ik iemand kan kwetsen als ik mijn verlangens opdring , zelf als ik weet dat de tijd er niet rijp voor is en de ander nog niet klaar , zelfs als ik die ander ben. Nu weet ik : dat is respect. Toen ik van mezelf begon te houden , verlangde ik niet langer naar een ander leven en zag ik dat alles om me heen een uitnodiging is om me te ontwikkelen. Nu weet ik : dat is groeien. Toen ik van mezelf begon te houden , beroofde ik mij niet langer van mijn vrije tijd en maakte ik niet langer fantastische plannen voor de toekomst. Ik doe alleen nog waar ik blij van wordt , waar ik van hou en wat mijn hart laat zingen , op mijn eigen manier en in mijn eigen tempo. Nu weet ik : dat is eerlijkheid. Toen ik van mezelf begon te houden , heb ik me bevrijd van alles dat niet goed voor me was : voeding , mensen , dingen , situaties en alles wat me neerhaalde en wegleidde van mezelf. Eerst noemde ik dat gezond egoïsme ! Nu weet ik : dat is liefde voor jezelf . Toen ik van mezelf begon te houden , stopte ik met steeds mijn gelijk te willen halen en lijkt het of ik het steeds minder verkeerd voor heb. Nu weet ik : dat is bescheidenheid. Toen ik van mezelf begon te houden , wilde ik niet langer in het verleden leven en me geen zorgen meer maken over de toekomst. Nu leef ik alleen in het hier en nu , waarin alles gebeurt. Ik noem dat : bewustzijn. Toen ik van mezelf begon te houden , zag ik in dat mijn gedachten met me aan de haal kunnen gaan en me ziek en klein kunnen maken , maar toen ik mijn hart liet spreken , kreeg mijn geest een waardevolle bondgenoot. De verbinding noem ik de wijsheid van het hart. We hoeven niet bang te zijn voor discussies , conflicten en problemen met onszelf of anderen , want zelfs de sterren botsen wel eens en creëren op die manier nieuwe werelden. Nu weet ik : dat is leven !

Gedicht “ Charlie Chaplin “

Is een spiritueel therapeut een alternatief voor een psycholoog ?

Psychologie en Spiritualiteit worden vaak met elkaar verbonden en deels is dit terecht. Psychologie en Spiritualiteit gaan beide over ons als mensen en onze innerlijke belevingswereld. Het verschil is alleen dat ze zich concentreren op andere niveaus van onze binnenwereld. Psychologie gaat over denken en gedrag en spiritualiteit gaat over zijn, wie ben ik. Psychologie en spiritualiteit overlappen, maar ze verschillen ook van elkaar. Psychologie is uiteindelijk vaak de beste versie van jezelf ontwikkelen. Spiritualiteit gaat over je diepste identiteit vinden, de plek waar je je eigen Goddelijkheid terugvindt . Dan zie je en handel je niet meer vanuit tekort maar vanuit verbondenheid en uit overvloed. Je zult anderen observeren zonder te gaan oordelen wat goed of fout is.Contact